A minőségre vonatkozó intézményi stratégiánk

Törvényesség és minőség

  • Tevékenységünket a jogszabályi előírásoknak megfelelően szervezzük, és minőségbiztosítási rendszerünk követelményeinek betartására törekszünk. Figyelemmel kísérjük a változásokat, elkötelezettek vagyunk a tevékenységünkre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítésében.

  • Minőségbiztosítási rendszerünket az 58/2013. (XII.13.) NGM rendelet előírásai szerint dolgoztuk ki, s felnőttképzési tevékenységünkben az előírásoknak megfelelően működtetjük.

  • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezéseinek alapján képzéseinket olyan minőségben kínáljuk ügyfélkörünknek, amely megfelel a hivatkozott törvény előírásainak, a mindenkori piaci igényeknek.

  • A felnőttképzési tevékenységünk során alkalmazott minőségbiztosítási rendszerünket a követelményeknek megfelelően évenként felülvizsgáljuk, korszerűsítjük és fejlesztjük. Mérhető, ellenőrizhető és számon kérhető célokat fogalmazunk meg, melyeket munkatársainkkal megismertetetünk.

Számunkra a minőség szakmai felkészültséget, felelősségtudatot, megbízhatóságot, partnerközpontú szemléletet jelent.

Munkatársaink felelőssége

  • Felelősek vagyunk azért, hogy munkatársaink jól felkészültek, kreatívak és a képzéseink és szolgáltatásaink iránt elkötelezettek legyenek, nagyfokú önállósággal dolgozzanak, és minőségi munkavégzésre törekedjenek. Munkatársaink felelősek a magas színvonalú, a Vevők igényeihez mindenben igazodó képzések megvalósításáért.

  • A képzések megvalósításába az eredményesség érdekében magasan képzett, megfelelő ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező oktatókat vonunk be, illetve szerződtetünk (megbízási szerződés), akiknek a munkáját folyamatosan nyomon követjük, értékeljük.

  • A gyakorlatot mestervizsgával rendelkező, vagy annak megszerzésére irányuló képzésben résztvevő, több éves gyakorlati tapasztalattal rendelkező gyakorlati oktatóink végzik.

Munkatársainkat motiváljuk annak érdekében, hogy minőségi munkavégzésükkel mind a vevők, mind a START Nonprofit Kft. elvárásainak a legteljesebb mértékig megfeleljenek.

Vevőorientáltság- A képzésben résztvevők bevonása a minőségpolitikánkba

  • Korszerű, az üzletei partnerek, vevők (képzésbe bekapcsolódók) elvárásainak és az előírásoknak is megfelelő képzési kínálat kialakítására törekszünk, amely megkönnyíti a partnerek mindennapi tevékenységét, és a szolgáltatásokkal kiegészítve elősegíti eredményes munkavégzésüket.

  • Törekszünk a képzésben résztvevők igényeinek (igényfelmérés), elvárásainak (panaszkezelés), véleményének és elégedettségének (elégedettségmérés) megismerésére. Ennek érdekében közvetlen, folyamatos vevőkapcsolati rendszert építettünk ki.

  • A felnőttképzési tevékenység minősége számunkra a vevői elégedettségben, illetve az általuk elért eredményességben nyilvánul meg. Szolgáltatásaink tartalmát, folyamatainkat ennek figyelembe vételével tervezzük és működtetjük. A vevők elégedettsége a START Nonprofit Kft. valamennyi gazdasági területén elsődleges szempont. A vevők megelégedettségét valamennyi felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódóan formális és informális eszközökkel egyaránt mérjük, értékeljük, s a kapott információkat bekapcsoljuk a folyamatos fejlesztésre irányuló tevékenységeinkbe.

Vevőink elégedettsége tevékenységünk mértéke!