Az elhelyezkedési tanácsadás a képzéseink iránt érdeklődő, képzéseinkre jelentkező potenciális résztvevők számára biztosított tevékenység. 
 

A tevékenység célja: annak azonosítása, hogy a képzésre jelentkező jellemzői és elképzelései valamint a felnőttképzési intézmény által nyújtott képzési lehetőségek alapján a résztvevő egy adott képzettség megszerzését követően milyen munkavállalási, elhelyezkedési lehetőségekhez juthat. Célunk, hogy a résztvevők ismerjék meg és legyenek képesek alkalmazni a munkaerő-piaci alapismereteket. Megismerjenek és elsajátítsanak különféle álláskeresési technikákat. 
 

Témakörök:

- álláskeresési technikák,
- tárgyalási/interjú technikák,
- önéletrajz írása,
- élethosszig tartó tanulás,
- munkaszerződések tartalmi elemei.

Ez a szolgáltatásunk az ismeretek nyújtásán túl a pozitív hozzáállás, önismeret és a motiváció fejlesztésére is irányul. 
A csoportos szituációs gyakorlatok során szerzett önismeret, pályaismeret birtokában már megalapozottabb döntést tudnak hozni az ügyfelek életpályájuk építése, a szakmai életútjuk során.
A tevékenység megvalósításának folyamata: az elhelyezkedési tanácsadás igénylése az ügyfélszolgálaton kezdeményezhető. 
Részletesebb, a munkavállalási és munkaerőpiaci esélyeket mélyebben elemző tanácsadásra a Felnőttképzési vezetővel egyeztetett időpontban, szóbeli tanácsadás keretében van lehetőség.

 

A képzésben résztvevők felkészítést kapnak a munkaerő-piacra való kijutáshoz.