A „Képzés hatékonyságának növelése” felnőttképzést kiegészítő tevékenység. 
A tevékenység célja:

 
  • a közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása;

  • a képzés hatékonyságának javítása;

  • az együttműködési képesség és motiváció fejlesztése;

  • hatékony konfliktuskezelés;

  • a tanulási technikák területeinek fejlesztése.

A képzés elősegíti a résztvevők személyiségének fejlesztését, stressz- és konfliktuskezelését, a reális önértékelés kialakítását.
A résztvevők elsajátítják a csoportos munkavégzés törvényszerűségeit, megismerik ennek előnyeit és nehézségeit. 
Cél, hogy a résztvevők különböző helyzetekben gyakorolják az elsajátított kompetenciákat, fejlődjön az empátiájuk, beilleszkedő, alkalmazkodó és problémamegoldó képességük. Képessé váljanak érdekeik képviseletére, hatékony és önálló ügyintézésre, tanulásra.