A képzéseink iránt érdeklődő, képzéseinkre jelentkező potenciális résztvevők számára biztosítjuk – a jogszabályi követelmények figyelembe vételével – az előzetesen megszerzett tudásuk szintjének a felmérését.
A tevékenység célja: Annak felmérése, hogy a képzési kínálatunkban szereplő képzési program iránt érdeklődő a program megvalósítása során elsajátítható kompetenciák közül melyekkel rendelkezik előzetes tanulmányai, munkavégzése során megszerzett tapasztalatai alapján.
A tevékenység megvalósításának folyamata: Képzési programjaink esetében a képzési programban megfogalmazott követelményekből kiindulva végezzük el az előzetesen megszerzett tudás felmérését.
Ehhez egyes képzési programok esetében az elsajátított kompetenciák értékeléséhez használt mérőeszközöket, módszereket alkalmazzuk.
A tevékenység elvégzése során vizsgáljuk, hogy milyen hasonló képzésekben vett részt az igénybevevő, milyen vizsgákat tett, amelyek a vizsgált képzési program szempontjából relevánsak lehetnek, illetve milyen munkakörökben szerezhetett szakmai előélete során olyan ismereteket, munkatapasztalatokat, amelyek a képzési program során elsajátítható ismeretek körébe tartoznak.